1950 Sci-Fi – Project by @explora75.ai

wpis w: ImagineAI | 0

Projekt wygenerowania scen przez AI, na podstawie starych filmów, ilustracji i grafik z lat 1950, gdzie wtedy był bum na kręcenie filmów Sci-Fi typu noir, horror i kryminał w jednym. Jak widać po odpowiednich monitach można osiągnąć bardzo ciekawe rezultaty, szczególnie z klimatem
i oświetleniem z tamtych lat.

A project to generate scenes by AI, based on old films, illustrations and graphics from the 1950s, when there was a boom in making Sci-Fi noir, horror and crime films in one. As you can see, after appropriate prompts, you can achieve very interesting results, especially with the atmosphere and lighting of those years.